ENGLISH   NOVINKY VÝZKUM DÍLO
Emil Adamec
POUTNÍK
Jak jsem obnovoval monarchii
Rakousko-Uhersko
(2. část)
Tato kniha je volným pokračováním
prvního dílu z roku 2013.
Kniha je věnována mým přátelům
a podporovatelům projektu
AKUPUNKTURA ZEMĚ
kopec Baba, Bezručova vyhlídka
Sedliště ve Slezsku 9. 10. 2016
1
O tři roky později
Je srpen 2016. Jsou to přesně tři roky od mého
posledního pobytu v Zemích Koruny České. Od doby
se v Číně a Hongkongu, kde žiju, mnohé změnilo. Podle
téměř každodenních zpráv, které sleduji na internetu se
v Evropě také mění dění. Téměř přesně se naplňují
vize o budoucí Středoevropské monarchii. Otázkou je,
do jaké míry je tato vize reálná. V každém případě se
něco děje, a to v přím přenosu před očima zatím
neprobuzech Evropanů. Migrace z jihu, diktát z
Bruselu, spojování dříve rozdělených států... Toto vše
je pouze jen stručshrnutí k současné situaci, která
někte znepokojuje a jiným zase již dlouho
očekávanou naději. Řeč je ohledně situace ve střední
Evropě, která se formuje ve státech se společnou
historií, kulturou a tradicemi. Podunajský prostor
jinou historickou zkušenost než ostatní země v Evropě
a tedy je logické, že se tato historie bude opakovat a
rozvíjet. Moje myšlenka obnovy monarchie Rakousko -
Uherska nebo Svaříše říms je sle živá a vše
zatím nasvědčuje tomu, že se současné dějiny Evropy
mohou tímto směrem ubírat.
2
Vize monarchie ve střední Evropě
3
Monarchisté všech krajů spojte se!
Takto zněla výzva Koruny České v roce 2016 ke
všem monarchisticky smýšlejícím lidem aby využili
možnosti sestavit nebo připojit se k již vznikajícím
kandidátkám. Ani chvíli jsem nepřemýšel. Takové šance
se neodta. Email kontaktují vedení a mož
potenciální kandidáty byl napsán v pěti minutách. Další
věbyla skutečnost, že v tuto chvíli stojím v prostorách
rušné budovy v Hongkongu, kde jediným spojením se
světem a mojí vlastí - Slezskem je internetový kabel.
Před sto lety nepředstavitelná situace, dnes běžvěc.
V rychlosti plním prohlášení kandidáta, kontaktuji Ex-
press Mail a poslední naše úspory končí na poště za
zassilky. Během dvou dnů byla nastě v
Lískovci u Vítka Orama, kte ji zařadil pro oficiál
použití.
Další věbylo samotné shánědu
ší - monar-
chisticky smýšlecích jedinců, kteří by byli ochotni
doslova nabídnout svoji di a čest na voltrh. Pro
někte se může tato trivialita zt jednoduchou, ve
skutečnosti samotupsání se na tuto exkluzivní listinu
bylo téměř nepřekonatelným problémem. Oslovil jsem
své známé, hledal na internetu v oblasti Slezska mož
kandity, dále hledal a nevzdával to. Ve věině
případů se mi dostalo
jasné NE. Zamýšlel jsem se nad
důvody odmítání této jas a smysluplné mlenky.
Řekl bych, že asi jednoznačným důvodem může být
záměr dezinformace, neochota se postavit pravdě
čelem a moži strach. Být jiným není jednoduché. Ale
být úplně proti proudu je pro většinu nemyslitelné.
4
Král nikdy neumírá!
Protože nesmrtel neurají, ani u krále to
nemůže být jinak. Vzniká podoba kampaně a plakátu.
5
Vize pro rok 2016
Začátek kampaně se oddaluje. Vybírám největší
města. Vyřizuji povolení, z tisrny volají, že je vše
hotovo. Vizitku v rozhlase Vítek Oram zvládl dobře. V
Hongkongu začíná tajfun. V rušných ulicích přebírám
vyttě plakáty a leky. Jsou to opravdu těž
zavazadla. Kolečka vozíku brázdí hustým deštěm zalité
chodníky. Hlem vhod letenky a připravuji
nejnutnější věci. Času není nazbyt. Zbývá několik hodin
do odletu. Najednou email oznamuje, že program vize
je potřeba upřesnit. Sepisuji poslední detaily, korekce
doladí Petr Krátký a Michael Rataj. Hesla na platu
jsou jasná a program sděluje více podrobností. Kromě
změny státního zřízení na monarchii, stejně jako minule
uvám zemské rozděle, v případě takzvaného
Moravskoslezského kraje by to bylo původní Vévodství
slezské. Také hra
dy, zámky a další ukradené majetky,
jak jinak než vtit. Polskem zabrané Slezsko nevyjí-
maje. Je to nejvíce znečišťe kraj v Evropě. Vodní
doprava, automobily pod zem a odvyknout si od
těžho průmyslu budou aktuál body. Stejně jako
fonny na pitnou vodu a toalety zdarma by měly být
samozřejmostí. Protože pokud to jde v Hongkongu,
mělo by to jít i ve Slezsku. Sle se mlu o neza-
městnanosti, ale
jak je vidět, propagované modely ne-
fungu. V minulém roce Opavu a Slezsko navšvila
samot Jeho Jasnost Hans Adam II. Navrhuji
spolupráci s Lichtenštejnskem. Především na kulturní
bázi, ale i například v oboru přesného strojírenství, kde
se může problém nezaměstnanosti v kraji vyřešit.
6
Přílet do Prahy
Vrame se posled večer po návštěvě H&M.
Právě tam jsem se vyměnil z jednode oblečeho
člověka v sandálech na byznysmena. Ale to už je čas
se rychle přepravit na letiště. Celonočbalení plakátů
a letáků a zejména jejich hmotnost způsobily, že další
věci již nelze vzít sebou. Také Lixia, která na poslední
chvíli zakoupila zelený čaj a porcelánovou sadu má co
dělat, aby si sbalila jen ty nejnutnější věci. Poslední věc,
kterou nelze zapomenout jsou hlasové zesilovače
zvuku. Malé černé krabičky s mikrofonem. Ještě zajistit
císařskou hymnu jako zvukové pozadí. Malá osobní
váha oznamuje, že toto je opravdu maximum co
můžeme s sebou vzít. Na letišti jsou totiž nekompro-
misní. Krkolomná cesta nejprve taxíkem, pak metrem,
autobusy a nakonec lettním vozíkem byla opravdu
vyčervací. Ss
pocit, že již sedíme v letadle,
kte i přes probíha tajfun skutečně vzlétlo na
Moskvu jen potvrdil, že i tak nemožvěci lze poměrně
bez velké přípravy zvládnout. Po přestupu přistáváme
v Praze a těž zavazadla zamykáme do trezoru na
hlavním nádraží. Odsud je to jen kousek do restaurace
Lucerna, kde nás již čeka věr přáte Martin a
Vladimír. Ráno jsme po prohlídce Prahy, Václavského
a Staro
městského náměstí a zejména Karlova mostu
naskočili do vlaku. Jedeme směrem do Jihlavy. I přes
plánovanou náročnou misi ve Slezsku jsme nli
časovou skulinu se setkat se zakládajícími členy české
pobočky INTBAU a účastnili se předšky Martina
Horáčka o tradiční architektuře.
7
Jihlava, INTBAU a tradiční architektura
Příjezd do Jihlavy a zejména na měsv centru
města byl z důvodu set s architektkou Lenkou
Tomášovou a historikem architektury Martinem
Horáčkem. Město Jihlava má krásné náměstí, ale jako
téměř všechna čes města je obohaceno” o tzv.
moder architekturu. Původ špaček tradičních
budov zvaný Krecl totiž nahradila brutální socialistická
budova Prioru. Již mnoho let město řeší co s tím. Něko-
likrát se toto téma stalo i politickým bodem, nicméně nic
konkrétho se nestalo a toto oškli mimozems
těleso nadále hyz ksné tradič náměstí. A právě
toto ma zaujalo mimo jii architektku, jihlavskou
rodačku Lenku Tomášovou, která díky svým studiím v
Notre Dame navrhla tradicionalistický koncept navrá-
cení původního Kreclu na své sto a v původní
podobě. Ten den se konalo i setkání členů INTBAU a
navazovala předška Martina Horáčka, experta pro
tradiční architekturu a urbanismus.
8
Tradiční náměstí v Jihlavě s modernistickou budovou Prioru
VII. Slezský zemský sněm v Sedlištích
V Sedlištích po čtvrté, v rámci celého Slezska po
sedmé. Jedná se již o tradiční setkání monarchistů.
9
Kampaň KČ 2016 - 18. 9. - Frýdek-Místek
Z mých rodných Sedlišť jsme se s Lixií přesunuli
do blízkého Sviadnova, kde nám moje sestra Zdenka
poskytla azyl. Odtud jsme se každen přesouvali do
poměrně vzdálené vlakové stanice a do daích
destina Slezska. Je 18. ří, tento den jsme nikam
vlakem nejeli, ale procházeli sousední Frýdek, který je
součástí Slezska a stek, kte je součás Moravy.
Bylo to také poprvé co jsem použil hlasový zesilovač.
Dvě vlajky sepnuté do jedné reprezentovaly císařskou
vlajku Rakousko-Uherska a Slezska. Netrvalo dlouho a
v oknech domů se začali objevovat lidé, nevěřícně vrtící
hlavou. Zvuk zesilovače totiž oslovoval nejen procháze-
jící v ulicích, ale i ty kteří byli zrovna doma. Prošli jsme
od Sviadnova přes frýdecké náměs k vlakovému
nádraží a odtud přes řeku do stku. Zvyk z
Hongkongu na velké množstlidí v Česku jich vidím
málo. Téměř prázdné ulice a náměstí. Přesto letáky a
oslovení: “Chcete krále?”, lidé brali.
10
Kampaň KČ: Frýdek a Místek (2016)
19. 9. - Frýdlant nad Ostravicí
Dru den nás vlak z Lískovce dopravil do
Frýdlantu nad Ostravicí. Začíná být sychravo. Včerejší
slunečden se proměnil ve studený a deštivý. Hned
po výstupu z vlaku nasazuji hlasový zesilovač, rozbalím
vlajky, připravím letáky a pěší túra začíná. Nejprve jsme
prošli alejí přes tichou ulici k rušné křižovatce. Řidiči aut
se za námi otáče. Zřejmě něco podobného ještě
neviděli. Po odbočení doleva se dostáváme do centra
a oslovujeme kolemjdoucí. Prv letáky mizí v rukou
překvapených li. Počaje stále chladněí a lidí v
ulicích ubývá. Pouze okolo obchodního domu je rušno.
Kažale spěchá do auta a jen málokterý se zastaví.
Zastame se u kostela a v postranních uličkách. Na
otázku zda by nechtěli krále místo prezidenta lidé
reagují buď pozitivně nebo odmítavě. Všudypřítomné
pobavení je cítit podvědomě. Den se schyluje k závěru
a vracíme se do Lískovce naplněni pozitivními pocity.
Zítra pojedeme na sever.
11
Kampaň KČ: Frýdlant nad Ostravicí (2016)
20. 9. - Třinec
Je úterý a naše cesta ze Sviadnova směřuje k
autobusům. Jedeme totiž do znečtědestinace -
Třinec. Všudypřítomné želerny zasahu přímo do
života města. A to nejen svými stavbami, ale zejména
hlukem. Nejhorší dopad železáren na životy obyvatel je
prachové znečtě a hus smog. Ocelové kolosy
produkují kouř z komínů non-stop. Blea mlčenlivé
obličeje obyvatel napoda, že naděje ke změně je
mizivá. “Nechci, jsem komunista!” odpovídá na
nabízeleták muž ve středních letech. “Ani prezidenta
a ani krále”, reaguje další. Z oken ponurých a prázd-
ných ulic se občas pohne clona. Lidé nejsou moc
sdílní. “A ty nepiješ?”, reaguje u stánku s lihovinami na
mou poznámku o alkoholicích ve vládě. “Ne, a ani nejím
maso!”, odpovím. Moje odpověď je ale zaskočila. U su-
permarketu mladý muž
po přečtení letáku nevydal ani
hlásku, ale chlapsky mne poplácal po rameni.
12
Kampaň KČ: Třinec (2016)
21. 9. - Český Těšín
Toto rozdělené slezské město na českou a
polskou část je propojeno mosty přes řeku, kde je volný
průchod. Ani jsem ještě pořádně nezačal a jednoho
pána zaujala moje slezská vlajka. Zajímal se o to, co
dělám. Po deím rozhovoru se loučíme s m, že se
uvidíme v Orlové. Na náměstí před radnicí je již rušno.
Přichází silnější pán, kterého znám z minula a o monar-
chii něco ví. Řekl, že zná Vítka. Vracíme se na chvíli na
vlakové nádraží, protože nám poradili návštěvu Legio
vlaku. Tato historická souprava je mobilní výstava, plná
dobových vojenských předmětů a fotograf z Vel
války. Dávám se do řeči s jedním z průvodců. Vysvětluje
detaily českých legií v Rusku a mi nějaké brožurky.
Na oplátku mu přem leták a hovoříme o našem
posledním králi, blahoslaveném Karlu III. Řekl, že Karel
chtěl jen mír, ale že přišel moc pozdě. Nakonec přiznal,
že ani situace s československými legiemi nemusela
být jednoznačná.
13
Kampaň KČ: Český Těšín (2016)
22. 9. - Karviná
Cesta z vlakového nádraží v Karviné do centra
města vede přes ohavné obchodcentrum a paneláky.
Rychlostní cesty a celkový pocit beznaděje nás provází
celou cestu až na náměstí. městí s knou je
historické a tedy krásné. Jen socha Masaryka a
neudržované budovy kazí celkový dojem. Lidé sedí
na lavičkách okolo historického náměstí jsou vstřícní a
reagují na letáky pozitivně. Jiná situace je v blízkém
oko, kte je výhradně modernistické. A jaké je
prostře, tak se chovají i lidé. Někteří jsou nevr a
vykřiku z oken paneláku, ať je neotravuji. Nicně
kolemjdoucí, venčící spsy, reagupobaveně. “Tak
tohoto nikdy nedosáhnete! Vždyť je to tady plné komu-
nistů”. Souhlasně přikyvuji a dom, že to jtě
nevzdám. “Kolik máte členů?” ptá se další Asi 800”,
odpovídám. “A to
vás za to pla?” Zavrtím hlavou.
Prohlídka kostelních varhan, rozhovor s kostelníkem a
procházka přilehlým parkem zakončily misi v Karviné.
14
Kampaň KČ: Karviná (2016)
23. 9. - Orlová
Dopolední autobus konečně dorazil do Orlové.
Centrum města okolo pošty se také změnilo. Spíše to
tu připomíná staveniště než náměstí. Procházíme tímto
prostorem a pak směrem k panelovému sídlišti. Míjíme
kapli a pak se vracíme zpět k centru. U přechodu pro
chodce se občas mihnou lidé nebo i jinde moje otázka
způsobí, že lidé opět mezi sebou začnou komunikovat,
aniž by se předtím znali. Scházíme po schodech a
zastavuje u nás policejní auto. Jdou přímo ke mně.
Zřejmě je zavolala paní, která před chvíli gestikulovala
z jednoho okna paneku.”Co to tady vyte, te
povolení? Doklady, prosím.“ Odpovídám na vše kladně
a dokonce si i policisté vezmou letáček. Lidé, kteří si
možpřáli, aby mne policie odvedla, neuspěli. Naopak
pokračujil s ještě věím odhodlám. K večeru
přichází pan Rom
an a společně vedeme dialog na
různá témata. Stejně jako předchozí dny mne ovládla
únava a zároveň spokojenost.
15
Kampaň KČ: Orlová (2016)
24. 9. - Bohumín
Podobně jako v Třinci, i v Bohumíně se na životě
města odrazil průmysl. Navíc No Bohumín je
postaven pouze z panelových sídlišť. Naše cesta tedy
směřuje do Starého Bohuna, přímo na historické
náměstí, kde je poklidný život. Nikdo nikam nespěchá.
Není tedy divu, že moje akce s použitím hlasového
zesilovače lidi zaujala. Zpozorněli. Míjíme malou ohradu
s koňmi a u dětsho hřistě několik dětí volalo a s
radostní si prohlíželo letáky. “Pokud je to recese, tak to
beru”, poví jeden z dospělých. “Ne”, odpovídám.
Odmítá a odchází. Žádná škoda, pomyslím si. Děti jsou
důležitější a otevřeněí. Nemá smysl přesvědčovat
někoho, kdo od začátku nemá zájem. Vracíme se na
náměs a z okna jednoho historického domu, kde je
svatební hostina, z balnu voja hos “Migranty,
inženýry a doktory nám
nenabízíte?” Můj souhlas s
úsměvem je přiměl k příchodu za mnou a převze
letáků. Bylo milé projít most Františka Josefa I.
16
Kampaň KČ: Bohumín (2016)
25. 9. - Ostrava
Největší ve Slezsku a zároveň nejznečištěnější
město v Evropě, součas hlavní město Slezska -
Ostrava. Nutno říct, že je zde problém i s kriminalitou.
Je otázka, proč právě toto město s kolosálním těžkým
průmyslem je centrem Slezska. U vlakového nádraží se
ráno setkáváme s Vladimírem Pokutou a jeho ženou.
Převezmou si plakáty a domlouváme večerní návštěvu
u nich. Právě probíhá ve městě maran. me ob-
chodní centrum Karolinu a přes rozkopané tramajové
koleje říme k centru města. Zastanás policie kolem
ž se prožene několik běžců. Pochopíme. Pro maratón
je zabno měř celé město. Také městí je plné
různých balónů a zábran. Dokonce je tu i plážový fotbal.
Vydáváme se do okolních ulic. Zejí prázdnotou. Letáky
končí i v rukou prodavačů několika prázdných stánků s
občerstvem.
Jiná situace je při cestě na hlavní
nádraží. ”Cože, monarchie? Je dvacáté první století!“
pokřikuje za námi jeden pankáč.”No právě“, odpovídám.
17
Kampaň KČ: Ostrava (2016)
26. 9. - Hlučín
Do Hlučína jedu už potře. Od autobusu přes
náměstí a dále pak rohovou uličkou. Objevuje se zná
tvář muže, se kterým se setkávám zde téměř pokaždé.
Samozřejmě mě poznává a dáváme se jako obvykle do
řeči. Obdivuje moji vytrvalost. Jsou to už přeci jen 4
roky. Loučíme se a vracíme se na náměstí. V centru
náměs je postaveno posezení. Několik přísech
pobaveně sleduje, co to tam vyvádím. Hlasový zesilo-
vač je opravdo pomoc. A opět přichází policista a
chce písemné povolení. “Povolení jsem zasílal emailem
na městsúřad”, ujťuji ho a po chli nás nechá.
Ještě několik oslovených kolemjdoucích a odcházíme
do postranních uliček. I lidé vycházející z barů si berou
letáky. “To se ti nepovede. Je to blbost”, bez komentáře
míjím podnapiho muže. “To bude zase centrum ve
Vratislavi?” v
olá z dálky další. “Nechceš m raději
pomoci s fasádou, než takhle tady se motat s vlajkou?”,
ozývá se z lešení. “Proč ne.” Odpovídám na dotazy.
18
Kampaň KČ: Hlučín (2016)
27. 9. - Studénka
Do Studénky vede dlouhá cesta. Proplétáme se
mezi traktory a kamióny. Potkáváme školáky vycháze-
jící ze školy. Chtěli by být rytíři. Letáky jdou na odbyt.
Štěka pes z vedleí zahrady mne neodradí. Z
garáže majitel reaguje na hukot magafonu. Myšlenka
království není pro něj legrační. Lidé se zajímají o chod
takto uspořádaného státu. Procháme centrem
Studénky a také zámeckou zahradou, kde je muzeum.
Nevěřícně koukají i vycházející návštěvníci expozice.
Zdá se jim to? Že by posel od samotného krále? Ani oni
nejsou udiveni mými vrhy. Sta duch času v nich
mož probudil touhu po něčem trvalém, krásm a
noblesním. Ostatně zámky bez pána jsou jen pzd-
nými relikviemi. Toto probuzení je jako nový život,
skutečsen, rozkvetlý sad... A přitom stačí tak málo,
aby se tak stalo. I žá
ci se oprávněně ptají na vlastní
historii, která je jim již stole záměrně skrývána a
pozměňována. Do nekonečna to tak jít jistě nemůže.
19
Kampaň KČ: Studénka (2016)
28. 9. - Opava
Opava je bývalé hlav město Vévodst
slezského. Je připomínkou čtyřsetleté přítomnosti rodu
Lichtenštejnů, který zanechal řadu ozek. Vždyť
samot opavský vévoda a vládnoucí kže Lichten-
štejnska, Hans Adam II. osobně toto město minulý rok
navštívil. Vleklá nezaměstnanost ve Slezsku je řešitelná
právě spoluprací s Lichtenštejnskem a přesunutím
centra z Ostravy do Opavy. Pro mno to zní jako
pohádka. Pro monarchisty je to ale jasná věc. Vždyť i
samotní zastupitelé města, plném historických paměti-
hodností, muzeí a archivů, tuto variantu berou žně.
Hned po výstupu z vlaku jsme se po úvodním průvodu
setkali v centru se slečnou Adrianou, která nám asi 2
hodiny pomáhala rozvat letáky. A i když ulice zely
prázdnotou, našli se lidé, které to zajímalo. Ale to už
nám mávaz okna panelového domu u náměstí přátelé
Věrka, Vladimír a daí. Vše bylo nepřipraveno, v
podstatě náhoda. Proběhlo to jako plánovaná akce.
20
Kampaň KČ: Opava (2016)
29. 9. - Krnov
Krnovské vévodství, stejně jako opavské patřilo
a nepochybně i stále patří Lichtenštejnům. Zachovalé
lesy, čistá příroda ale i německá minulost. Toto vše činí
Krnov unitním místem pro rozvoj činnosti všeho
druhu. V současné době ale tomu tak není. Vše, včetně
historických budov, starých továren a panských budov
je na prodej. Město působí zanedbaně. Tato sudetská
oblast stále ještě nese pozůstatky vleklých sporů před
kterými varoval blahoslavený císař Karel. Dlouhodobě
se zde podepisují i sociální problémy. Vše působí tiše,
ospale a jakoby bez života. Ale to již procházíme cen-
trem města přes radnici a pokračujeme po železným
mostě do dalších ulic. Typický ruch se objevuje jen u
obchodního centra a autobusové stanice. Pokračujeme
dál, směrem k vlakové stanici, kde v tuto dobu je
rozkopaná
cesta, lemovaná množstvím prázdných hod-
notch domů na prodej. Bývalé stní firmy, školy i
soukromé továrny - vše je na prodej. Proč asi?
21
Kampaň KČ: Krnov (2016)
30. 9. - Bruntál
Vzhledem k tomu, že Bruntál je jedním z nejvíce
postižených měst velkou nezaměstnaností a zároveň
nejvyššími cenami v obchodech, není toto město pro
bydle atraktivní. Byli jsme překvapeni s jakou
pečlivostí se informačcentrum města stará o propa-
gaci tohoto místa. Velký výběr brožur a bookletů s
krásnými přírodními místy, historickými pamětihodnost-
mi a ryzí, téměř neporušenou přírodou. Ne nadarmo si
toto místo vybral k životu fotograf Jindřich Štreit. Ten
den kdy jsem měl rozdávat letáky mi jiná strana nepo-
volila ani vstup. Státní policii to nevadilo, ale městská
policie mi striktně jakoukoli aktivitu zazala. Chodili
jsme v okolních ulicích, silnicích a sídlištích. Ale stálo
to za to. Několika jedincům tato nová aktivita šla proti
srsti. Člověk z auta vykřikoval, že je komunista, že mi
ukáže. Na jiném místě mě další provokoval, jestli jsem
psychicky v pořádku. Odpoledne se objevil pan
Jaroslav Vavříček a pomohl mi rozdávat letáky.
22
Kampaň KČ: Bruntál (2016)
1. 10. - Nový Jičín
Město Nový Jičín se může chlubit jako jedno z
mála měst s krasným historickým náměstím s okrouh-
lým krytým podloubím, které nebylo zbouráno. Žerotín-
ský zámek je také místo, kte navil v roce 1912
sám císař Karel se svou chotí. Zámeckou expozici, kde
jsou četné historické předměty, stejně tak i probíhající
výstavu o historické architektuře opečovává zdeí
rodák pan Radek Pol
á
ch. Paní Irena z muzea byla
velmi vstřícná a expozici, včetně tradice kloboučnictví
v prostorách zámku, nám ochotně ukázala. Na samot-
ném městí bylo tradičně vylidněno. Občas někdo
prošel. Moji aktivitu spojenou s megafonem lidé raději
ignorovali, než aby využili šance mít i jipohled na
věc. Ve vylidněných přilehch ulicích občas někdo
otevřel okno, aby uvěřil svým očím. Člověk z třeho
patra říkal,
že oceňuje moji odvahu takto neztně
provat svoji kůži na trh. To se totiž dnes neno.
Každý raději volí zavřít se doma a mlčet.
23
Kampaň KČ: Nový Jičín (2016)
2. 10. - Frenštát pod Radhoštěm
Za deštivého a chladného počasí vlak dorazil do
Frenštátu pod Radhoštěm. Malá venkovní hospůdka se
čtyřmi hosty byla první zastávkou. Jeden z přísedících
dokonce přesvědčil ostatní, že to co dělám je jediná
záchrana. “Samozřejmě, že monarchii. Co jiho!”,
shrnul do jediné věty. Odbočili jsme do dlou a
liduprázdné ulice lemované domy a zahradami se psy.
Dokonce i psi štěkali v rytmu císařské hymny ozývající
se z mého megafonu. Náměstí bylo vlivem chladného
počasí úplně vylidněno. Pouze malá skupinka mladých
lidí postávala opodál a velmi se zajímala o naši misi. Na
zpáteční cestě jsme míjeli i několik restaurací, v jejichž
otevřených oknech se občas pohla záclona. I to stačí.
Je důležité, že lidé poselství vnímají. Mnozí ocenili moji
obětavost. A právě tato jiná forma sdělení může některé
inspirovat k dalším aktivitám směřujícím k úspěšnému
návratu Zemí Koruny Česk
é
ke konstitučmonarchii s
legitimním panovníkem.
24
Kampaň KČ: Frenštát pod Radhoštěm (2016)
3. 10. - Příbor
Příbor, město slavného roka Sigmunda
Freuda, malebné město s historickými pamětihodnost-
mi, architekturou a krajinou. Rodný dům Freuda jsme
shlédli před několika dny. Dálkový autobus nás vysadil
v centru města. Opět podob situace jako jinde.
Liduprázdné náměstí. Když někdo procházel, dělal, že
neslyší. Nicně i tady jsme našli jedince, které
myšlenka obnovy monarchie zaujala. Příbor
malebné uličky lemované krásnými historickými domy.
Jeho svahovi terén žitek z krásy města ještě
umocňuje. A právě procházením klikatými uličkami bylo
možno potkat mnoho lidí, kteří se ve svých zahrádkách
na chvíli zastavili a vyslechli si moji misi. Řada z nich
tento světonázor přijala. Kažmu se zavděčit nelze.
Odněkud se vynořila skupinka Cikánů. Nejdříve dva a
pak se přidal třetí. Říkali, ať vypadnu. Sledovali s.
Nakonec nám pomohla policie, které patří naše
upřímné poděkování.
25
Kampaň KČ: Příbor (2016)
4. 10. - Havířov
Posledakce v tomto roce byla v nejmladším
městě v Česku, v Havířově. Bylo chladné a větr
počasí. NáměsFrantka Josefa I., dnes stále ještě
Náměstí republiky, již hostilo jiný politický subjekt. Ten-
tokrát komunisty. Vzali jsme to tedy opačnou stranou
náměstí a pokračovali dlouhou třídou tohoto zahradního
města. K mému velkému překvapení, právě v Havířově
měla naše akce největší ohlas. Zejména mezi mladými
lidmi. Lidé v oknech domů, automobilů a autobusů se
otáčeli, a asi měli proč. Nic takového zřejmě ještě ne-
viděli. Jedinec s císařskou vlajkou a megafonem. Lidé
v Havířově jsou otevření a mají smysl pro jinost. Zajetý
fádmechanismus už mnoha lidem leze krkem. Mnoho
kolemjdouch se ta mé akci zasmálo. Ale i to je
úspěch. Malé děti, jak v ulicích, ale i v zahradách školek
doslova lpěly na tom, aby leták skončil právě u nich. Co
by dali zato, aby i jejich učitelé nebo rodiče jim něco
řekli o králi. Akce končí. Letáky jsou rozdány... Děkuji!
26
Kampaň KČ: Havířov (2016)
Plakáty: Benešov - Dolní Životice
27
Deštné
Březová
Bohdanovice
Benešov
Dolní Životice
Bruntál
Bratříkovice
Bočanovice
Plakáty: Frenštát pod Radhoštěm - Hrádek
28
Holasovice
Hlavnice
Havířov
Frenštát pod Radhoštěm
Hrádek
Hodslavice
Heřmanice u Oder
Frýdek-Místek
29
Plakáty: Jaktař - Litultovice
Lískovec
Krnov
Kopřivnice
Jaktař
Litultovice
Lichnov
Kopřivnice
Jamnice
30
Plakáty: Malá Morávka - Nový Jičín
Nový Dvůr
Neplachovice
Mladecko
Malá Morávka
Nový Jičín
Nové Heřminovy
Moravskoslezský Kočov
Milotice nad Opavou
31
Plakáty: Olbramice - Opava
Opava
Opava
Opava
Olbramice
Opava
Opava
Opava
Opava
32
Plakáty: Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
33
Plakáty: Opava - Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Opava
34
Plakáty: Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
35
Plakáty: Ostrava - Palkovice
Palhanec
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Palkovice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
36
Plakáty: Příbor - Slavkov
Sedliště
Rybí
Raškovice
Příbor
Slavkov
Sádek
Řepiště
Příbor
37
Plakáty: Spálov - Zátora
Vraž
Vávrovice
Sviadnov
Spálov
Zátora
Velké Heraltice
Teplá
Stěbořice
38
Sedliště - výstava výtvarníků 2016
39
Sedliště - křest almanachů 2016
Poděkování
Moje letošní kampaň pro podporu monarchie
byla stejně rozsáhlá jako i akce minulé a její úspěch by
se neobešel bez podpory. největší poděkovápatří
ženě Lixii, kte mne po celou dobu této pouti
následovala a pomáhala s fotodokumentací. Moje
sestra Zdenka Petronám poskytla ubytování a stravu
ve Sviadnově po celou dobu neho pobytu, za což
srdečně děkujeme. Kromě letáků, kterých bylo celkem
7000 kusů, a které bylo nutno při osobních setkáních s
lidmi rozdat v ulicích, byly současně vylepovány a
vyvěšovány i velké plakáty. Podařilo se pokrýt mnoho
měst a obcí. Lidé si tak mohli přečíst podrobnosti, které
na malých letácích nebyly. Samotné plakátovánebylo
také nic snadho. Jako probm se ukázal nejen
nedostatek času, peněz, ale i počet li ochotných
pomoci. Jtě před odletem j
sem z Hongkongu
kontaktoval všechna města a obce Moravskoslezského
kraje, nejen kvůli povolení moji kampaň realizovat, ale
také jestli bych jim plakát mohl zaslat s požádáním o
jeho vyvěšení. Povole kampaně nebylo ze strany
měst překážkou. V případě plakátů to ale již problém
byl. Starostové některých měst ale s vyvěšem
souhlasili a za jejich nezištnou pomoc děkuji. I přes tuto
pomoc jsme měli stále a
si 400 velkých plakátů vyvěsit
sami dva. Několik kusů pomohl rozvěsit restaurátor
Vladimír Pokuta z Ostravy a velkou část plakátů vylepil
a vyvěsil pan Jaroslav Vavříček z Jakartovic u Opavy.
Patří jim velké poděkování. Několikrát jsem v noci
na kole objel Sviadnov, Lískovec a Sedliště, abych i tam
40
plakáty vyvěsil. Velký krok poskytlo město Opava, které
zdarma v rámci voleb nabídlo platova panely.
Velkou část plakátů ale bylo nutzadat komerčním
plakátovacím firmám. Za všechna města bych jmenoval
ta, kde se plakáty objevily. Jednalo se o Benov,
Bočanovice, Bohdanovice, Bohumín, Bratříkovice,
Březová, Bruntál, Český Těšín, Deštné, Dolní Životice,
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, Havířov, Heřmanice u Oder, Hlavnice, Hlučín,
Hodslavice, Holasovice, Hor Benešov, Hořejší
Kunčice, Hrádek, Jakartovice, Jaktař, Jamnice, Karviná,
Kateřinky, Kopřivnice, Krnov, Lichnov, Lískovec,
Litultovice, Loděnice, Kamenec, Ketice, Lichnov,
Malá Movka, Milotice nad Opavou, Mladecko,
Moravskoslezský Kočov, Neplachovice, No Heřmi-
novy, Nový Dvůr, Nový Jičín, Olbramice, Opava, Orlová,
Ostrava, Palhanec, Palkovice, Příbor, Raškovice,
Řepiště, Rybí, Sádek, Sedliště, Slavkov, Slezská Harta,
Spálov, Stěbořice, Studénka, Sviadnov, Svobodné
Heřmanice, Teplá, Třinec, Vávrovice, Velké Heraltice,
Vražné, Zátora a další… Celá akce s plakátováním byla
legál a nikde nebyl ani jeden plat vylepen bez
předchozího povolení nebo zaplacení. Za dlouhodobou
podporu v propagační oblasti děkuji panu Radkovi
Komárkovi ze sedlišťského grafického studia KB Grafik.
Paní Dagmar Sofii Molinové taktéž děkuji za doslov k
této knize a za přátelství.
Děkuji všem, kteří tuto akci jakýmkoli způsobem
podpořili a budou nadále podporovat.
MgA. Emil Adamec.
V Hongkongu dne 30. 11. 2016
41
Článek v deníku - 10. 10. 2016
42
Milovice - beseda 20. 10. 2016
43
Oznámení - letáky 28. 10. 2016
44
Doslov
Jedm z nejkrásnějších st na Zemi je
posvátný kopec Baba, Bezručova vyhlídka v Sedlištích
ve Slezsku. Energie tohoto magického místa ovlivňuje
nejen blíz okolí, ale energetic proudě je citlivě
propojeno s celým světem. Není náhodou, že jsou zde
umístěny dvě dřevě sochy žen s názvem zy a
socha Poutníka akademického sochaře Emila Adamce,
kte v součas době žije se svou ženou Lixií v
Hongkongu. Tyto sochy jsou součás Akupunktury
Země, projektu, na němž Emil Adamec pracuje, mimo
další své aktivity, celý svůj sochařský život.
Emil Adamec je velmi zamavý renesanč
člověk, jedním slovem všeuměl. Sochař, vizioř,
krajinný architekt, cestovatel a spisovatel je většinu
svého života pro svůj projekt Akupunktura Země
doslova zapálený srdcem ichni me, že
akupunktura těla je léčeb me
toda vycze z
tradiččínské medicíny. Podobně svou Akupunkturou
Země Emil Adamec jehlami sochami ze dřeva či
kamene podporuje ozdrave naší planety. Přesně
vyměřených bodů na povrchu Země, které se staly
místy vpichů do planety, je již přes 140 a nacházejí se
ve ce než 25 zemích světa. Mnohé ze soch
znázorňující ženy, jejichž zvyky sochař v dané oblasti
vždy studoval a poté ztvárnil.
Emil se
narodil ve Frýdku jako třetí ze čtyř dětí v
rodině ale v Sedlištích ve Slezsku žije od svého dětství.
45
Jeho maminka byla pros, pracovi žena,
kte pro Emila měla do posled chvíle života nejen
pochope, ale i nevyčerpatelnou mateřskou sku.
Doporučení na sochaře, tehdy již žijícího v Hongkongu,
jsem dostala od bývalého starosty Sedlišť, PhDr. Josefa
Bartoňe, který dnes již není mezi námi. Emil působil v
rodch Sedlišch jako ředitel zdejšího muzea. Emil
mne časem, během naší spolupráce, sezmil se
spoustou zajímavých lidí, kterých si hluboce vážím.
Emilův letoš almanach navazuje na jeho
předchozí knížku a popisuje předvolební kampaň lídra
Koruny České v městech Moravy a Slezska. Líbí se mi,
že na každé z navštívech měst pohlíží zkeným
okem architekta a jeho postřehy zaznamevají
historické změny, kte Emil kriticky hodnotí právě z
pohledu urbanisty. Jeho srdečnost a odvaha vyt se
svou ženou Lix diskutovat do ulic mezi lidi je pro
mnohé naše občany velmi zarážející a nepochopitelná.
Obdivuji Emilovo odhodlání a způsob šíření monarchi-
stických myšlenek právě při přímém rozhovoru s lidmi.
Výstižně popisuje nejen města, ale i jejich architekturu
a mnohdy poukazuje i na historické přeměny
jednotlivých měst.
Pokud Emil přile do své vlasti, rád pořá
výstavy či setkání literátů a výtvar
níků právě na posvát-
ném kopci Baba v Sedlištích ve Slezsku. Pro jeho
věhlas a otevřené srdce s m da vystavuje řada
znách tvarků a set va nejen plná
uměleckých děl, ale i pohody a mnohdy jde o navázání
46
nové spolupráce. Emilovy sochy přirozeně splývající s
okolím vtiskávají krásu do srdcí příchozích návštěvníků
kopce Baba a svou přítomností podtrhují magičnost a
výjimečnost vyhlídky na Beskydy. Poutník, socha
věnovaná básku Petru Bezručovi, poutníku
Beskydami, úzce souvi s poutkem celým světem,
samotným sochařem Emilem Adamcem.
Děkuji Emilovi za jeho lásku k rodnému místu,
za vše, co pro zdejší lidi na své pouti světem koná… Za
všechny sochy, za šíření a podporu dobra a míru. Přeji
sochaři a jeho ženě Lixii štěstí cestou světem a těším
se opět za rok na výstavu Klubu výtvarníků Sedliště a
jsem upřímně zvědavá, sejdou-li se i literáti Literárního
klubu Petra Bezruče spolu s výtvarníky tak, jako se v
hojm počtu sešli ke křtu sch almanachů v roce
letošním.
Děkuji Vám, manže Adamcovi, za lidskost,
srdečnost a přátelství. Věřím, že Emilův almanach svou
otevřenos bude pro mnohé zvou nejen k
přešlení, ale i ke změm a jejich uskutečnění.
Změny nenastávasamy od sebe, ale mnohé změny
jsou výsledkem lidské píle, umu a úsilí.
Mgr. Dagmar Sofie Molinová
V Milovicích dne 30. 10. 2016
47