CN   EU  EN  VÝZKUM  DÍLO  CV 
MgA. Emil Adamec
TRADICIONALISMUS
v ARCHITEKTUŘE 19. a 20. STOLETÍ
sochařství a malířství v pražských reprezentačních stavbách před rokem 1918
umělecké soutěže pro dekoraci architektury v 19. a 20. století a srovnání se současností
16. 10. 2023 ve 13:00 v učebně C448
ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚ
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
REPREZENTATIVNÍ STAVBY PRAHY před rokem 1918
Radnice
Kostely
Divadla
Muzea
Obecní domy
Školy
RADNICE
Staroměstská radnice (1844 - 1848)
Východní průčelí radnice se sochařskou výzdobou v horním a dolním baldachýnu
Spytihněv Přemysl Otakar II. Karel IV. Ferdinand III. František I.
Ferdinand V.
Josef Max
Andreas Groll a Paul W. E. Sprenger
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1776 - 1854
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1798 - 1854
ARCHITEKT
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
Emanuel Max
Ludvík Wurzel
Karel Špillar
Josef Mauder
Václav Levý
Jakub Obrovský
Ludvík Šimek
Jakub Royt
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1810 - 1901
SOCHAŘ
RADNICE
Kalendárium orloje radniční věže
Slovanská Praha
Mikoláš AlešJosef Mánes
Jižní fasáda věže radnice s malířskou výzdobou kalendária a pozdější malovaná apotéza v hlavním vchodu radnice
Staroměstská radnice (1844 - 1848)
Kalendárium orloje radniční věže
František Sequens
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Josef Mánes
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Josef Tulka
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1820 - 1871
MALÍŘ
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1852 - 1913
RADNICE
Staroměstská radnice (1844 - 1848)
Tradicionalistické koncepce Staroměstské radnice
Antonín Wiehl Milan Pavlík a František Kašička Jiří StratilPetr Nobile a Paul W. E. Sprenger
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Wiehl
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1846 - 1910
ARCHITEKT
RADNICE
Antonín Baum a Bedřich Münzberger
Jindřich Václav Čapek
Karlínská radnice (1885 - 1886)
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Antoním Baum
Karel Špillar
Viktor Oliva
Joseh Koch
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1830 - 1886
ARCHITEKT
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Antoním Baum
Karel Špillar
Viktor Oliva
Joseh Koch
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Bedřich Münzberger
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1846 - 1928
ARCHITEKT
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1837 - 1895
SOCHAŘ
RADNICE
Osvald Polívka
Stanislav Sucharda
Nová radnice (1908 - 1911)
Josef Mařatka Stanislav Sucharda
Ladislav Šaloun Ladislav Šaloun
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Antoním Baum
Karel Špillar
Viktor Oliva
Joseh Koch
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Osvald Polívka
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1859 - 1931
ARCHITEKT
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
Josef Mařatka
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1874 - 1937
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1866 - 1916
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Jan Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1870 - 1946
SOCHAŘ
KOSTELY
Josef Kranner
Ludvík Šimek
Chrám sv. Víta (1863 - 1907)
Josef Mocker
Kamil Hilbert
Václav Levý a J. V. Myslbek Jos. Kranner Fr. Urban
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Antoním Baum
Karel Špillar
Josef Kranner
Joseh Koch
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Osvald Polívka
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
ARCHITEKT
1801 - 1871
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
Josef Mocker
Antoním Baum
Karel Špillar
Josef Kranner
Joseh Koch
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Osvald Polívka
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
ARCHITEKT
1835 - 1899
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
Josef Mocker
Antoním Baum
Karel Špillar
Josef Kranner
Joseh Koch
Kamil Hilbert
František Schmoranz
Osvald Polívka
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
ARCHITEKT
1869 - 1933
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
Ludvík Šimek
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1837 - 1886
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Václav Levý
Jakub Obrovský
Ludvík Šimek
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1837 - 1886
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1848 - 1922
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1868 - 1919
MALÍŘ
KOSTELY
Kostel sv. Ludmily (1888 - 1983)
J. V. Myslbek, F. Hergesel, A. Procházka Ludvík Šimek František Sequens
Josef Mocker
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1857 - 1929
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Antonín Procházka
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1849 - 1903
SOCHAŘ
František Sequens
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1836 - 1896
MALÍŘ
DIVADLA
Josef Zítek
Vojtěch Ignác Ullmann
Národní divadlo - soutěžní architektonické návrhy (1865 - 1866)
Josef Niklas
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Wiehl
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1832 - 1909
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1822 - 1897
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Stanislav Sucharda
1817 - 1877
ARCHITEKT
DIVADLA
Bohuslav Schnirch
Národní divadlo - sochařská výzdoba
Antonín Pavel Wagner
Bohuslav Schnirch
Antonín Pavel Wagner
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1845 - 1901
SOCHAŘ
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1834 - 1895
DIVADLA
Josef Tulka
Národní divadlo - malířská výzdoba - lunety
Josef Tulka František Ženíšek, Mikoláš Aleš František Ženíšek, Mikoláš Aleš
František Sequens
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Josef Tulka
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1846 - 1882?
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíšek
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1849 - 1916
MALÍŘ
DIVADLA
Ferdinand Fellner a Hermann Helmer
Theodor Friedl
Nové německé divadlo (1886 - 1887)
DIVADLA
Ferdinand Fellner a Hermann Helmer
Theodor Friedl
Nové německé divadlo (1886 - 1887)
Theodor Friedl
Theodor Friedl
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Stanislav Sucharda
1847 - 1918
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1849 - 1919
ARCHITEKT
Petr Nobile
Theodor Friedl
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1849 - 1919
ARCHITEKT
MUZEA
Josef Schulz
František Schmoranz
Muzeum Království českého - vítězné návrhy budovy (1885 - 1890)
Josef Koch
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1840 - 1917
ARCHITEKT
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1845 - 1892
ARCHITEKT
Petr Nobile
Theodor Friedl
Josef Schulz
Jan Preisler
Vojtěch Ignác Ullmann
Antonín Wiehl
Ferdinand Fellner
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Joseh Koch
Jakub Obrovský
František Schmoranz
Alfons Mucha
Paul Wilhelm Eduard Sprenger
Josef Zítek
Josef Niklas
Hermann Helmer
1873 - 1934
ARCHITEKT
Josef Schulz
Antonín Pavel Wagner
MUZEA
Muzeum Království českého - sochařská výzdoba exteriéru budovy (1885 - 1890)
Josef Schulz
Antonín Pavel Wagner
MUZEA
Bohuslav Schnirch
Muzeum Království českého - sochařská výzdoba exteriéru budovy (1885 - 1890)
Sochařská výzdoba v interiéru Antonín Popp
MUZEA
Jakub Royt
Muzeum Království českého - sochařská výzdoba interiéru budovy (1885 - 1890)
Ludvík Wurzel Josef Mauder Gustav Zoula
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Ludvík Wurzel
Karel Špillar
Viktor Oliva
Václav Levý
Jakub Obrovský
Ludvík Šimek
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1865 - 1913
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Ludvík Wurzel
Karel Špillar
Viktor Oliva
Václav Levý
Jakub Obrovský
Ludvík Šimek
Jakub Royt
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1860 - 1890
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Jindřich Václav Čapek
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Ludvík Wurzel
Karel Špillar
Josef Mauder
Václav Levý
Jakub Obrovský
Ludvík Šimek
Jakub Royt
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1854 - 1920
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1850 - 1915
SOCHAŘ
Antonín Popp
NÁRODNÍ DOMY
Antonín Popp
Národní dům na Vinohradech - (1892 - 1894)
Antonín Turek
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Antonín Turek
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1861 - 1916
Antonín Mára
NÁRODNÍ DOMY
Josef Pekárek
Národní dům na Smíchově - (1905 - 1908)
Alois Čenský
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Alois Čenský
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Antonín Turek
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1868 - 1954
Německý dům v Místku
NÁRODNÍ DOMY
Německý dům v Ostravě
Německé domy v Českých zemích
Německý dům v Brně
Kopie antické sochy
ŠKOLY
Vstupní portikus se sochami
Uměleckoprůmyslová škola a Akademie umění - (1882 - 1885)
František Schmoranz a Jan Machytka
Kopie antické sochy
ARCHITEKT
Petr Nobile
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Alois Čenský
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Antonín Turek
Jan Machytka
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1844 - 1887
Josef Václav Myslbek
ŠKOLY
Antonín Popp
Česká polytechnika - (1872 - 1874)
Ignác Vojtěch Ullmann Antonín Popp
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1855 - 1935
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1880 - 1925
SOCHAŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Vojtěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1854 - 1925
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1865 - 1927
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1860 - 1939
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1861 - 1928
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1882 - 1949
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1871 - 1939
MALÍŘ
Antonín Pavel Wagner
Jan Štursa
Mikoláš Aleš
Jan Preisler
Celda Klouček
Antonín Popp
Ladislav Šaloun
František Urban
Karel Vítězslav Mašek
Karel Špillar
Viktor Oliva
Votěch Hynais
Jakub Obrovský
František Ženíček
Alfons Mucha
Bohuslav Schnirch
Josef Václav Myslbek
František Hergesel
Stanislav Sucharda
1872 - 1918
MALÍŘ
Modernismus - Jošt Modernistické a tradicionalistické sochy v současnosti
Vlastní skušenosti s realizacemi
Marie Terezie - Praha VS Tradicionalismus
Výzkum současného sochařství ve veřejném prostoru
Tradicionalismus - Jošt
Vlastní skušenosti s realizacemi
Socha Matky s dítětem v Thassosu (mramor) - 2006
Emil Adamec Emil Adamec
Vlastní skušenosti s realizacemi
Návrh Jošta Moravského v Brně (bronz) - 2009
Emil Adamec Emil Adamec
Vlastní skušenosti s realizacemi
Socha torza v Penze (žula) - 2011
Emil Adamec Emil Adamec
MgA. Emil Adamec
Děkuji Vám za pozornost!
ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚ
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova