CN   EU  EN  VÝZKUM  DÍLO  CV 
Obor studia: Architektura, archeologie, antropologie
Oblast: Historie
VÝUKA EGYPTSKÝCH, ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH ANTICKÝCH TRADIC V
ARCHITEKTUŘE
Autor: Emil Adamec
Ústav teorie, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká
republika
Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
Česká republika
Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
xaadamece@vutbr.cz
Abstrakt
Výuka egyptské, řecké a římské antické tradice v architektuře souvisí s disertač
prací Tradicionalismus v architektonickém vzdělávání. Je navrženo oživení
antických tradic v současné architektuře a využití v současnosti. Výuka antických
tradic v architektuře je alternativní výukou a je navrhována jako akreditované
vzdělávání tradicionalismu v architektuře dnes. Podílí se na i další umělecká
řemesla, jako je sochařství, malířství, mozaika a ornament v architektuře.
Klíčová slova:
Antická architektura, klasická archeologie, egyptologie, kulturní antropologie,
pedagogika