CN   EU  EN  VÝZKUM  DÍLO  CV 
Výzkum
2023 - Poznámky k recenzi ročenky české architektury. Brno.
(VaV ID: 185010)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Výuka egyptské, řecké a římské antické tradice v architektuře. Brno.
(VaV ID: 184953)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Tradicionalismus v architektuře 19. a 20. století: sochařství a malířství v
pražských reprezentačních stavbách před rokem 1918. Umělecké soutěže pro
dekoraci architektury v 19. a 20. století a srovnání se současností. Praha.
(VaV ID: 184952)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Recenze - Budování Dystopie: Podivný triumf architektonického barbarství.
Oslo. (VaV ID: 184503)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Recenze - Konference Architektonické vzpoury: Krása a ošklivost v
architektuře. Oslo. (VaV ID: 184515)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Krása a ošklivost v architektuře - rozhovor s profesorem Jamesem
Stevensem Curlem (tisk). Oslo. (VaV ID: 184512)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Krása a ošklivost v architektuře - rozhovor s profesorem Jamesem
Stevensem Curlem (online). Oslo. (VaV ID: 184812)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Krása a ošklivost v architektuře (BUA 2023) - 1918 - konec monarchií a 20.
století ošklivosti v umění a architektuře. Oslo.
(VaV ID: 183479)
Odkaz
2023 - Počítačová podpora s umělou inteligencí v archeologii, antropologii a
architektuře na alternativních platformách macOS a Linux. Boží Dar.
(VaV ID: 183483)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Workshop hliněné dekorace. Brno. (VaV ID: 184502)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Hlína jako materiál pro stavbu. Brno. (VaV ID: 183478)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Ornament v architektuře a barva v interiéru. Brno. (VaV ID: 183477)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Historický interiér a řeč materiálu. Praha. (VaV ID: 183465)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Tradiční interiér v současné architektuře. Praha. (VaV ID: 180208)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2023 - Tradičřemesla a materiály v současné architektuře a stavebnictví. Praha.
(VaV ID: 180208)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Udržitelné současné architektonické navrhování antických tradic
rukodělnými technikami a alternativními digitálními nástroji. Brno.
(VaV ID: 180203)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Posvátná místa, prostor a kosmologie v kontextu náboženské archeologie:
Mayský kosmogram a západoevropská geomantie. Praha.
(VaV ID: 180181)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Nástěnné malby v archaických řeckých chrámech: Kalapodi a Isthmia.
Rozbor výzkumu Jennifera Nielse and profesora Niemeiera z Americké školy
klasických studií v Aténách. Praha. (VaV ID: 180134) Odkaz
2022 - Historický interiér a řeč materiálů: Reference z mezinárodní konference a
workshopu. Praha. (VaV ID: 180133)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Pohřební rituály a hřbitovy v Evropě. Ostrava. (VaV ID: 180132)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Digitální vykopávky prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy v
archeologii. Atény, Matera, Brno. (VaV ID: 178103)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Institut klasického plánování - Osvědčení o absolvování. Washington, D.C.
(VaV ID: 178102)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Ateliérová výuka architektonického navrhování ve stylu Beaux-Arts,
historismu a tradicionalismu pro studenty architektury. Výuka uměleckých
řemesel, antických tradic, pasivního standardu a digitálních nástrojů na MacOS a
Linux. Brno. (VaV ID: 178101)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Bioarcheologie a její přínos pro poznání každodennosti. Praha.
(VaV ID: 178100)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Rekonstrukce architektury minulých komplexních společností jako nástroj
k omezení kolapsu společností současných a budoucích: Případová studie
Mínojské civilizace a Rakousko-Uherska. Praha. (VaV ID: 178098)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Odolnost pobřežních oblastí západní Anatolie: Pozorování od staré
Smyrny/Bayrakli po současný Izmir, Turecko. Praha. (VaV ID: 178097)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Transkulturní proces umě v globálních souvislostech - deskriptivní
etnologie a kulturní antropologie. Praha. (VaV ID: 178096)
Odkaz
2022 - Sir Roger Scruton - Krása a estetika architektury, zdroje a hlavní směry
estetického myšlení 20. století. Praha. (VaV ID: 178095)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Řecko-románské vlivy na Iasos: Nejnovější interpretace mimo Leviho a
Laviosa. Praha. (VaV ID: 178052)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Tradicionalismus ve vzdělání architekta - Ateliérová výuka v učebně ÚT -
A408. Žádost o podporu na fakultní rozvojový projekt - Podpora umělecké a
tvůrčí činnosti. Brno. (VaV ID: 178051)
Odkaz
2022 - The book review: Laický průvodce klasickou architekturou. Brno.
(VaV ID: 177842)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Hliněné sdílení 2022. Brno. (VaV ID: 177842)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2022 - Nové metody architektonického navrhování na základě zdokonalených
digitálních zobrazovacích nástrojů: Studie o alternativních softwarových a
hardwarových možnostech digitálního zobrazování a jejich očekávaných účincích
na rozvoj současné architektury při řešení globálních problémů udržitelnosti v 21.
století. Tallinn. (VaV ID: 177840)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Workshop Speciální techniky štukatérství. Praha. (VaV ID: 175080)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Architektonická identita Brna na přelomu 18. a 19. století. Milano.
(VaV ID: 175044)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Centrální stromové ulice, nová úroveň zazelenění měst v rámci historického
urbanismu: Nový urbanismus podle uměleckých zásad pro plánování měst.
Ostrava. (VaV ID: 174988)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Tradicionalismus v architektuře a sochařství: Oživení krásy v našem
zastavěném prostředí. Ostrava. (VaV ID: 174987) Odkaz
2021 - Žádost o podporu na fakultní rozvojový projekt - Tradicionalismus a
klasicismus ve vzdělání architekta - Podpora vědy a výzkumu (PVV). Brno.
(VaV ID: 171546)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Žádost o podporu na fakultní rozvojový projekt - Tradicionalismus a
klasicismus ve vzdělání architekta - Podpora publikaččinnosti (PPČ). Brno.
(VaV ID: 171545)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Ateliér výuky tradicionalismu v místnosti A408 na FA VUT v Brně. Brno.
(VaV ID: 171544)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Expertní kurz navrhování pasivních a nulových domů (kurz C). Brno.
(VaV ID: 171543)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Materiál a materialita v architektuře. Brno. (VaV ID: 171542)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Online Informač den ke grantům MSCA Postdoctoral Fellowships.
Brno. (VaV ID: 171541)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Integrujte svá data s Web of Science. Brno. (VaV ID: 171540)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Identifikace Open Access a jeho analýzy ve Web of Science. Brno.
(VaV ID: 171539)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Důležitost výzkumné spolupráce. Brno. (VaV ID: 171538)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Jak identifikovat silné stránky institucí. Brno. (VaV ID: 171537)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Akupunktura Země - Životopis a portfolio - Sochařství - 1997 - 2021. Brno.
(VaV ID: 171534) Odkaz
2021 - Jak co nejlépe využívat abstrakční a citační databázi Scopus. Brno.
(VaV ID: 171533)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Každý výzkumník potřebuje zviditelnit svou práci. Brno. (VaV ID: 171519)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Successive Palimpsest Workshops : Monoceros part I. Brno. (VaV ID: 170313)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Traditionalism in Architecture and Sculpture: Reviving Beauty in Our Built
Environment. Ostrava. (VaV ID: 170256)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Centrální stromové ulice, nová úroveň zazelenění měst v rámci historického
urbanismu: Nový urbanismus podle uměleckých zásad pro plánování měst.
Ostrava. (VaV ID: 170251)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Oživení tradicionalistického stavebního umě tím, že mluví současným
jazykem architektonického designu: hodnocení nejnovějšího ekosystému nástrojů
pro digitální zobrazování, jejich význam pro tradicionalistické stavební umě.
Ostrava. (VaV ID: 170250)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Tradicionalismus v architektuře a sochařství: Oživení krásy v našem
zastavěném prostředí. Ostrava. (VaV ID: 170232)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2021 - Ideální současné architektonické navrhování pro střední Evropu: Obecná
relativita formy a prostoru prezentovaná v tradicionalistické architektuře.
Archivní studie Německých domů v Českých zemích ve srovnání s
modernistickými řešeními. Ostrava. (VaV ID: 170231)
Odkaz
2021 - Integrujte svá data s Web of Science - seminář. Brno. (VaV ID: 171540)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedineč tradice zobrazování na
Fakultě architektury VUT v Brně. Brno. (VaV ID: 162324)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Spolupráce mezi Akademií architektury a umě Guangxi Arts University v
Nanningu a Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně v letech
2018 a 2019. Brno. (VaV ID: 164096)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Brno - Nanning: Spolupráce mezi Vysokou školou uměleckoprůmyslovou
Guangxi Arts University v Nanningu a Fakultou architektury VUT v Brně v letech
2018 a 2019. Brno. (VaV ID: 162325)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Výuka a akreditace tradicionalismu na školách architektury, umě a
designu. Brno. (VaV ID: 166204)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Osvědčení o absolvování studia ICV VUT. Doplňující pedagogické studium
pro zaměstnance VUT. Brno. (VaV ID: 166191)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Smysly v architektuře, urbanistické terénní úpravy a designu. Historicky
prokázané městské dědictví: Řešení městského prostředí pro 21. století. Katowice.
(VaV ID: 164609)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Nové metody používané v architektonickém navrhování. Zhodnocení jejich
významu pro současnou architekturu. Nové metody v architektonickém
návrhování vylepšením nástrojů pro digitální zobrazování: Studie alternativních
možností digitálního zobrazovacího software a hardware a jejich očekávané
účinky na vývoj současné architektury při řešení globálních problémů 21. století v
oblasti udržitelnosti. Ostrava. (VaV ID: 164095) Odkaz
2020 - Centrální stromové ulice, nová úroveň zazeleně pro evropská města,
respektující historický urbanismus: Ulice bez automobilů, ulice šetrné ke
stromům v Novém urbanismu podle uměleckých zásad městského plánování,
jako počáteč řešení environmentálních, ekonomických a zdravotních výzev ve
21. století. Ostrava. (VaV ID: 164094)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Ideální současné architektonické navrhování pro střední Evropu: Obecná
relativita formy a prostoru prezentovaná v tradicionalistické architektuře.
Archivní studie Německých domů v Českých zemích ve srovnání s
modernistickými řešeními. Ostrava. (VaV ID: 164083)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Workshop Hliněný prostor. Brno. (VaV ID: 165840)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Funerální umění a Rituál. Ostrava. (VaV ID: 166237)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Vztyčení císařské vlajky Rakousko-Uherska. Brno.
(VaV ID: 166240)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Položení základních kamenů panovnických soch. Brno.
(VaV ID: 166241)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Znáte discovery systém Primo? Umíte v Primu vyhledávat? Víte, kde
najdete signaturu? Brno. (VaV ID: 166252)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Průzkum - doktorská studia - dotazník. Brno. (VaV ID: 166245)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Typologie a filozofické názory na urbanistickou koncepci hřbitovů v
novověku Prostor pro pohřební rituál a cesta jako symbol přechodu na jiný svět.
Brno. (VaV ID: 166234)
Odkaz
2020 - Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno.
(VaV ID: 162714)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2020 - Architektonické struktury. Brno. (VaV ID: 151635)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Kolokvium Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně 2018. Brno.
(VaV ID: 156032)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Prezentace výsledků výzkumu řešitelských kolektivů projektu specifického
výzkumu FA-S18-5556. Brno. (VaV ID: 156032)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - COL - Workshop #1. Znojmo. (VaV ID: 156955)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Výtvarné a technické experimenty s přírodními barvami. Brno.
(VaV ID: 156856)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Stavba - Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického
barbarství. Brno. (VaV ID: 156971)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Mezinárodní letní škola čínské a evropské klasické architektury a
sochařství. Brno, Račice. (VaV ID: 156984)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - 1. čínsko-česká letní škola tradiční architektury a umě. Brno, Račice.
(VaV ID: 162326)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Vědecko-pedagogická konference "Památková če ve výuce na
architektonických školách". Račice. (VaV ID: 162719)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Studium a participace na výuce v rámci zahranič stáže pro doktorandy
Guanxi Arts University. Nanning. (VaV ID: 160776) Odkaz
2019 - Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka,
workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura.
Ostrava. (VaV ID: 160613)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Doplňující pedagogické studium pro pedagogy (a doktorandy). Brno.
(VaV ID: 160631)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Jak zahájit kariéru ve výzkumu. Brno. (VaV ID: 160615)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Úvodní kurz práce s ARCHICADem. Brno.
(VaV ID: 160633)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Technologie GIS. Brno. (VaV ID: 160632)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Architektonické dědictví globalizovaného světa. Brno. (VaV ID:160618)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Intelektuální osídlení - 4. čínsko-ASEAN architektonické umělecké fórum a
6. konference sítě pro výzkum udržitelných a tvůrčích vesnic - jihozápadní Čína.
Nanning. (VaV ID: 160626)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Dědičnost a inovace udržitelného rozvoje tradič architektury a sochařství
v dnešní globalizaci. Nanning. (VaV ID: 160630)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Konzultace a přednáška pro studenty SŠ Stavební v Třebíči. Třebíč.
(VaV ID: 160616)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Výstava tradicionalistického směřování v architektuře a sochařství na
fakultách stavebních a na fakultách architektury. Brno. (VaV ID: 160617)
Odkaz
2019 - Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka,
workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura.
Ostrava. (VaV ID: 160613)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Recenze knihy James Stevens Curl: Tvorba dystopia. Praha.
(VaV ID: 156971)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Tradicionalismus v architektuře a sochařství. Brno. (VaV ID: 153299)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Školení analytického nástroje InCites. Brno. (VaV ID: 157002)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Úvod do vědeckého publikování. Brno. (VaV ID: 157023)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Jak zahájit kariéru ve výzkumu. Brno. (VaV ID: 160615)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2019 - Úvodní kurz práce s ARCHICADem. Brno.
(VaV ID: 160633)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Mužské torzo. Penza. (VaV ID: 154930)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. Part). Brno.
(VaV ID: 141982)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Klasická architektura & Sochařská sympozia. Brno. (VaV ID: 142130)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Klasická architektura, Sochařské sympozium; Akupunktura Země & Proč
záleží na kráse. Brno. (VaV ID: 142132)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy. Brno.
(VaV ID: 146150) Odkaz
2018 - Arnoldova vila - limity památkové péče. Brno. (VaV ID: 147394)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Arnoldova vila, možnosti a limity památkové péče. Brno.
(VaV ID: 160374)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - H2020: akce „Marie Skłodowska-Curie“. Brno. (VaV ID: 147430)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce. Brno.
(VaV ID: 147363)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Kurz základů vědecké práce na AV ČR. Brno. (VaV ID: 151583)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Zkušenosti z 25. zemí, Formát 400. Brno. (VaV ID: 162419)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální
architektonické články budov. Brno. (VaV ID: 151585)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Jak prezentovat výsledky výzkumu a vědecké práce (1. část). Brno.
(VaV ID: 147415)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální
architektonické články budov. Brno. (VaV ID: 151561)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Ornament v architektuře (VaV ID: 151563)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Tradicionalismus v urbanismu, architektuře a sochařství: Udržitelný rozvoj
v krajině a ve městě. Brno. (VaV ID: 151402)
Odkaz
2018 - Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství. Brno. (VaV ID: 151636)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Workshop Ornament v architektuře. Brno. (VaV ID: 151609)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Výstava konferenčních posterů Sympozia doktorandského výzkumu. Brno.
(VaV ID: 151255)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura,
sochařství, ornament, malířství a design. Brno. (VaV ID: 151644)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Výstava Ornament v architektuře - Tradicionalismus na vysokých školách a
v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design. Brno.
(VaV ID: 151566)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura,
sochařství, ornament, malířství a design. Brno. (VaV ID: 151643)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - INTBAU světový kongres. Londýn. (VaV ID: 151645)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Přírodní barvy. Brno. (VaV ID: 155819)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie
architektury, FA VUT. Brno. (VaV ID: 153266)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Recenze knihy Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.
(VaV ID: 147386)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Recenze knihy Za krásnější svět. Praha. (VaV ID: 151564)
Odkaz
2018 - Kurz základů vědecké práce. Brno. (VaV ID: 147387)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Autorské indentifikátory, otevřený přístup, digitální knihovna. Brno.
(VaV ID: 147399)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2018 - Důležité aspekty diplomové / disertač práce a ostatních odborných textů.
Brno. (VaV ID: 155964)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2017 - Tři karyatidy. Macau. (VaV ID: 154880)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2017 - To Shui Ming Muzeum. Guangzhou. (VaV ID: 154614)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2017 - Mezinárodní sochařský festival. Suide. (VaV ID: 142134)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2017 - Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy. Brno.
(VaV ID: 142134)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2017 - Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. část).
Frýdek. (VaV ID: 141982)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2016 - Zvláštní vydání dvacátého výročí přátel observatoře. Hongkong.
(VaV ID: 142121) Odkaz
___________________________________________________________________________
2016 - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. část). Frýdek.
(VaV ID: 141981)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2015 - Akupunktura Země - Klasické sochařství a klasická architektura - Základní
prvky dobrého města. Hongkong. (VaV ID: 141930) Odkaz
2013 - ADAMEC, Emil. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko -
Uhersko (1. část). Frýdek. (VaV ID: 141942)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2013 - Sbírka oceněných prací Mezinárodní soutěže Rok umě a designu - 2012
CO-OPERATIVES. Hongkong. (VaV ID: 142114)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2012 - Japonský minimalismus a čínský drak. Praha. (VaV ID: 142122)
Link
___________________________________________________________________________
2012 - Poutník - Nový Zéland, Česká republika, Spojené státy americké. Frýdek.
(VaV ID: 141941)
Odkaz
___________________________________________________________________________
2007 - ADAMEC, Emil. Poutník Brazílie. Sedliště. (VaV ID: 141853) Odkaz